pro kiting a paragliding
reklamní blok
Já nemusím...
05.12.2012 / 08:30

Na štědrý den ženská nadává manželovi: "Od rána furt něco žereš, večer uvidíš tak pi.. a ne zlaté prase"!
Manžel se zasměje a říká: "Ne-ne, já nemusím, já už ji vidím..."
Web Tomáše Halíka
18.02.2013 / 15:54
Extra třída pro ty co mají něco v hlavě a vědí, že myšlení bolí...

mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D.


 NÁVŠTĚVNOST
 uplynulých 50 dní
SkyLife 30.05.2007 / 10:17 přečteno: 4496 x

Letecká výstava „VZDUCH JE OPĚT NAŠE MOŘE“
14. ročník
1.-3. června 2007 letiště Praha Letňany,
hangáry Stará Aerovka
Ve dnech 1.- 3. června 2007 se uskuteční, na letišti Praha Letňany v hangárech Staré Aerovky, 14. ročník letecké výstavy „VZDUCH JE OPĚT NAŠE MOŘE“, který je součástí letňanské regionální akce pořádané MČ PRAHA 18 nazvanou „LETŇANY nejen DĚTEM“.

Letecké výstavy „VZDUCH JE OPĚT NAŠE MOŘE“ každoročně ukazují současné trendy ve vývoji českého a evropského letectví a připomínají nejvýznamnější letecké události v daném roce.

Výstava 20 let letecké záchranné služby

Hlavním tématem 14. ročníku letecké výstavy „VZDUCH JE OPĚT NAŠE MOŘE“ je významné výročí a jubilem Letecké záchranné služby. Letecká záchranná služba za dvacet let své existence poskytla pomoc přibližně 100 000 lidem, z toho 50 000 lidem nacházejícím se v přímém ohrožení života. V roce 1987 byl vytvořen systém Letecké záchranné služby, který pokryl celé území Československa. Pokrytí celého území státu nebylo v té době běžné ani v jiných státech Evropy. Od počátku své činnosti používá česká letecká záchranná služba celoevropský volací znak „Kryštof“. Tito „letečtí“ Kryštofové se tak stali pro mnoho lidí skutečnou pomocí v životní nouzi.


Slavnostní otevření výstavy
K výročí letecké záchranné služby bude v pátek 1. června 2007 v 11 hodin v hangáru H3 Staré Aerovky slavnostně otevřena výstava nazvaná 20 LET LETECKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY. Výstava ukáže návštěvníkům vývoj a systém činnosti letecké záchranné služby a její návaznost na další zdravotnickou pomoc.
V průběhu akce budou promítány unikátní záběry ze zásahů letecké záchranné služby.
Zahájení výstavy se zúčastní i ti, kteří před 20 lety leteckou záchrannou službu vymýšleli a stáli u jejího zrodu.

Výzva zachráněným leteckou záchrannou službou

Přijďte a podepište se na sloupu zachráněných v hangáru Staré Aerovky !
Zveme všechny lidi, kteří byli zachráněni leteckou záchrannou službou, aby se v rámci výstavy 20 let letecké záchranné služby, konané ve dnech 1.-3. 6. 2007 na letišti Letňany v hangárech Staré Aerovky, zúčastnili neformálního setkání zachránců a zachráněných. Všichni zachránění, kteří na výstavu dorazí, se mohou podepsat na „Sloupu zachráněných“ instalovaném v hangáru H3 Staré Aerovky.

Výstava 20 let letecké záchranné služby bude otevřena do 3. června, vždy od 9 do 18 hod.
Hangár plný hraček

V rámci 14. ročníku výstavy „ Vzduch je opět naše moře“ je dále možné navštívit akci pro děti nazvanou „Hangár plný hraček“. Akce je součástí letňanské regionální akce „LETŇANY nejen DĚTEM“, kterou pořádá MČ PRAHA 18 k mezinárodnímu dni dětí. Děti si budou moci vyzkoušet posezení v různých typech letadel a větroňů, připraveny jsou soutěže pro děti a ukázky leteckého modelářství. Pro děti jsou dále připraveny nejrůznější hry a hračky, které si, spolu s rodiči, budou moci vyzkoušet.

K pohodovému průběhu sobotního a nedělního odpoledne přispěje kouzelník, poslechová hudba a dobré občerstvení.

Spojení MHD:
metro Palmovka, bus č. 185, výstupní stanice Důstojnické domy a dále ulicí Hůlkovou ulicí až k hlavní bráně areálu Stará Aerovka.
metro Vysočanská bus č. 259 do stanice Důstojnické domy a dále ulicí Hůlkovou až k hlavní bráně areálu Stará Aerovka.


Kontakty a informace: letecké informační, vzdělávací a společenské centrum Stará Aerovka, Hůlkova ul. III/213, Praha 9 - Kbely, Ing. Luboš Zahradník, tel/fax 286855125, email: vsair@aerovka.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Z historie letecké záchranné služby:

20 let Letecké záchranné služby v ČR
Ing. Mika

Dne 1. dubna 1987 došlo k zahájení provozu Letecké záchranné služby (LZS) v Praze pod označením Kryštof 01 a v průběhu dalších pěti let bylo postupně vybudováno v Československu dalších 18 středisek LZS. Tím došlo k plnému pokrytí celého území Československa leteckou záchrannou službou.
Co tomu předcházelo?
První pokusy s využitím vrtulníku ve Vysokých Tatrách byly uskutečněny již v 60. letech s těžkými – pro toto vysokohorské prostředí nevyhovujícími vrtulníky MI – 4.
V červnu 1979 došlo k tragické nehodě vrtulníku MI – 8 ve Vysokých Tatrách, kdy při záchranné akci zahynulo celkem 7 osob. Po této nehodě nastal útlum v náhodném používání vrtulníků.
V roce 1984 inicioval Ing. Mika z Federálního ministerstva dopravy jednání s Horskou službou Vysoké Tatry a následně s dalšími nadšenci z jednotlivých resortů a cílem bylo připravit projekt pro regulérní využívání vrtulníků v LZS, podobně jako tomu bylo v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku.
Velmi důležitým momentem bylo získání informací o praktickém provozu LZS v uvedených zemích, a to účastí na celosvětovém kongresu leteckých záchranářů AIRMED 85 v roce 1985. Pro tento nový systém efektivní a rychlé záchrany bylo nutno vytvořit projekt, který by vyhovoval potřebám Československa. Do práce se pod vedením Ing. Miky zapojila řada nadšenců z řad zdravotníků, pilotů, členů Horské služby a dalšího leteckého a zdravotnického personálu.
Jen díky obrovskému nasazení, obětavosti a nadšení se podařilo za finanční podpory České pojišťovny a Slovenské pojišťovny zahájit zkušební provoz.
Klíčovým faktorem pro záchranu životů je čas, kdy zraněná osoba nebo jiný pacient obdrží první odborné lékařské ošetření s následnou rychlou přepravou do nemocnice. A to je absolutně největší přednost a výhoda LZS, protože vrtulníky mohou dosahovat rychlost okolo 3 – 4 km za minutu.
Ze statistik jednoznačně vyplynulo, že pokud je první zdravotnické ošetření u mnohočetných poranění poskytnuto asi do 15 minut, má velká většina postižených osob šanci na přežití.
Pro primární a sekundární lety byl používán v té době jediný dostupný typ vrtulníku MI – 2, později byl nahrazen jinými moderními typy BO 105, Bell Long Ranger 206L,
Bell 412, Ecureil 355, EC 135 a Bell 427.
LZS v Československu od samého začátku provozu v roce 1987 „vstoupila“ do Evropy jak zavedením této služby tak i připojením se k evropskému systému značení LZS s volacím znakem KRYŠTOF.
Denně je možno vidět nebo slyšet o zásazích vrtulníků a vždy se jedná o velmi závažné zdravotní případy.
Potěšující je i vysoká provozní bezpečnost (safety), neboť došlo k minimálnímu počtu nehod a incidentů.
Je nutno poděkovat všem, kteří byli u zrodu této služby i těm, kteří navázali na práci svých předchůdců a denně naplňují motto záchranářů „Záchrana lidského života je jedním z nejvznešenějších úkolů lidstva“.
A k tomuto poděkování se zřejmě připojí i přibližně 100 tisíc lidí, kteří doposud byli leteckou záchrannou službou zachraňováni. Pozvánka...


Přidat názor (max. 1000 znaků)
Napište do políčka součet 6 a 5

Názory k článku