pro kiting a paragliding
reklamní blok
Já nemusím...
05.12.2012 / 08:30

Na štědrý den ženská nadává manželovi: "Od rána furt něco žereš, večer uvidíš tak pi.. a ne zlaté prase"!
Manžel se zasměje a říká: "Ne-ne, já nemusím, já už ji vidím..."
Web Tomáše Halíka
18.02.2013 / 15:54
Extra třída pro ty co mají něco v hlavě a vědí, že myšlení bolí...

mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D.


 NÁVŠTĚVNOST
 uplynulých 50 dní
skylife 27.06.2005 / 11:19 přečteno: 5321 x

Zajisté všichni znáte nejlepší letový terén u nás Mravenečník / Kamenec.
Provoz na tomto letovém terénu se v poslední době velmi zvýšil. Chování některých padáčkářů, odpadky, hluk a vytrhávání sazenic na pasece vyvolalo reakci LČR. Hrozil zákaz létání na tomto překrásném terénu.
Známý šumperský lítač Tomáš "Kubrt" Prokop jedná z pověření LAA s LČR o umožnění výjezdů omezeného počtu aut a létání za podmínky dodržování určitých pravidel, především však startů pouze z cesty (u rampy).

Záznam z jednání o snížení ekologických a majetkových
škod způsobených neorganizovaným rozvojem létání
v obvodu LČR, s.p. správy Loučné n.D.


Jednání dne 23.6.2005 na správě LČR v Loučné n.D.
Přítomni:
- Ing.Pospíšil Tomáš tel.724523123, e-mail:Pospíšil.t.ls123@lesycr.cz – správce LČR v obvodu
- Pan Prokop Tomáš tel.602 133 793,e-mail:prokopt@ELZEL.cz – LAA ČR (paragliding)
- Pan Vojtíšek Petr tel.608 866 271, e-mail:shark.sumperk@atlas.cz – LAA ČR (paragliding)
- Ing. Záboj Hrázský, tel.724 523 061, e-mail:hrazský.oi13@lesycr.cz – LAA ČR (závěsné létání),LČR1)Úvodem byly přítomní zástupcem LČR obeznámeni z důvodem schůzky.
Tato byla svolána za účelem projednání snížení ekologických a majetkových
škod způsobovaných neorganizovaným rozvojem létání v prostoru vrcholových partií Mravenečníku - Kamenné hory.
Adresně se jedná o živelné vytvoření startoviště pro paragliding v místě paseky s podrostem, který je poškozován a kde je patrné narušení funkcí lesa touto činností.

2)Zástupci Letecké Amatérské asociace, vysvětlily důvody vzniku startoviště a požádaly o nalezení kroků k jeho legalizaci.

3)Zástupce LČR vysvětlil komplikovanost a časovou náročnost legalizace a ne zcela jasnou legislativu v této oblasti. Vysvětlil nemožnost dohod pro dočasné užívání tohoto živelně vytvořeného startoviště i při vytvoření řádu a jiných opatření.
Navrhl také jediné možné řešení , které by bylo dočasně schůdné pro LČR a to startovat organizovaně dle ujednoceného řádu z lesní cesty v místě rampy- nesmí docházet k poškozování lesního porostu.

4) Závěrem se přítomní dohodli:

Dočasně legalizovat startovací plochu pro závěsné létání a paragliding v místě rampy na lesní cestě. Zástupci LAA ČR zajistí informační tabule s uvedením zásad nutných k legálnímu provozování (viz příloha).Správa LČR vydá omezené povolenky k výjezdu maximálně však 10 ks ( vypsané na SPZ a člena LAA ČR .) Tito vybraní zástupci budou dbát na dodržování zásad a pravidel. Přítomni konstatovali nutnost nalézt cestu k legalizaci jiného místa než dočasně poveleného – cesta+rampa (náročné na techniku startu – zvýšené nebezpečí ). Dále se zavázali, že o možnostech a jednáních v této věci se budou navzájem informovat a případně svolají další jednání vedoucí k definitivnímu řešení.Zaznamenal: Prokop Tomáš
člen Letecké amatérské asociace ČR

Co: LAA ČR,
SLČR VL,
Spis,Základní provozní pravidla startoviště Kamenec u Mravenečníku1) Startuj jen z lesní cesty – rampy

2) Nevstupuj do lesního porostu a nepoškozuj ho.

3) Odpadky sebou vždy odnes ať už tvoje nebo nalezené

4) Dbej základních pravidel zákona č. 289/1995 Sb.
Zákon o lesích se změnou a doplněním ( lesní zákon ):

a) Zákaz kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa

b) Zákaz kouření a rozdělávání ohňů platí i na lesních cestách

c) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od
okraje lesa

d) Zákaz rušit ticho a klid

e) Zákaz sbírání lesních plodů způsobem, který poškozuje les

f) Zákaz těžit stromy a keře nebo je poškozovat

g) Zákaz vyzvedávání semenáčků a sazenic stromů a keřů lesních dřevin

h) Vjezd vozidel povolen pouze v době od 9:00 do 19:00 hod


Přidat názor (max. 1000 znaků)
Napište do políčka součet 9 a 10

Názory k článku