pro kiting a paragliding
reklamní blok
Já nemusím...
05.12.2012 / 08:30

Na štědrý den ženská nadává manželovi: "Od rána furt něco žereš, večer uvidíš tak pi.. a ne zlaté prase"!
Manžel se zasměje a říká: "Ne-ne, já nemusím, já už ji vidím..."
Web Tomáše Halíka
18.02.2013 / 15:54
Extra třída pro ty co mají něco v hlavě a vědí, že myšlení bolí...

mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D.


 NÁVŠTĚVNOST
 uplynulých 50 dní
Martin "Batoh" Pokert 28.02.2005 / 10:10 přečteno: 4197 x

Ahoj členové svazu PG,
dlouho jsem uvažoval jak a zda vůbec budu znovu reagovat na situaci posledních měsíců, která se týká poslední valné hromady. Nedá mi to však a tak si dovolím prezentovat několik svých osobních postřehů a názorů. Jestliže se někdo ptá proč, tak odpovídám, protože mám plno otázek, na které neznám odpověď a to mne dráždí. Dovolím si představit otázky, které mě trápí a budu je pokládat na VH, kde doufám uslyším odpovědi:
Kolik peněz za poslední roky proteklo v grantech od MŠMT a to s rozdělením na jednotlivé oblasti :
• Reprezentace
• Talentovaná mládež
• Ostatní granty
Jak byly po jednotlivých oblastech granty inkasovány? Konkrétně částky na osobu či firmu.
Kdo o granty opravdu žádá a kdo rozhoduje o co se bude žádat?
O kolik grantů se žádalo s cílem zabezpečit potřeby členů?
Kdo je předkládal a jak byly řešeny?
Kolik bylo učiněno jednání s pojišťovnami a kdo se jich za svaz účastnil?
Jak se svaz podílel na přípravě návrhu leteckého zákona?
Jaká jsou pravidla pro rozdělování prostředků na podporu startovišť?
Jaká jsou pravidla pro rozdělování peněz na reprezentaci?
Co opravdu znamená výcvikové středisko PG ?
Co svaz prosazoval na konferenci LAA? Kdo nás zastupoval?

Dále si dovolím podívat se na program stávajícího předsednictva :
• Předsednictvo chce zvýšit zájem pilotů paraglidingu o členství ve Svazu
a) tím, že je bude v oblasti financí informovat o financování LAA jako občanského sdružení, správy SLZ a Svazu.
Tato formulace je velmi mlhavá a osobně jsem nepochopil o čem mně vlastně předsednictvo chce informovat. V Pilotu publikované informace o financování se týkají výhradně Svazového rozpočtu, o financování LAA a správy SLZ jsme se dosud nic nedozvěděli. Stejná situace panuje i v oblasti financování reprezentace a programu sportovních talentů. Martine, otázky jsou položeny výše, takže ti dávám možnost se vyjádřit.
b) Zajistit členům Svazu jasné výhody vyplývající z členství, např. výhodnější poplatky na letových terénech, aktuální GPS mapy a seznamy letových terénů
Ano, v tomto bodě předsednictvo bojuje za výhody pro všechny členy. Návrh, který jsme slyšeli na poslední valné hromadě, byl naprosto nepropracovaný ekonomický nesmysl, který by vypumpoval během jediné sezóny Svazové peníze do startoviště, na které přijedou piloti nejdříve. Proto jsem zvědav s jakým návrhem přijde předsednictvo na VH.
c) Zajistit větší informovanost členů o dění ve Svazu, o práci předsednictva a zástupců na Radě. Informace zprostředkovávat zejména na webových stránkách LAA ČR.
Předsednictvo i komise se v tomto bodě pronikavě zlepšily a vydávají cca. 2 články měsíčně na stránkách LAA. Tady nezbývá než konstatovat a chválit, že začalo důsledně plnit svou úlohu.

• Předsednictvo hodlá aktualizovat výcvikové osnovy a výcvik instruktorů
K tomu chce použít nově ustanovenou výcvikovou komisi, která ovšem, jakožto volený orgán může být složena i ze členů, kteří nemají s leteckým výcvikem žádné zkušenosti !! Čemu však vůbec nerozumím je návrh k založení centrálního výcvikového střediska a centrálního přezkušování pilotů. Zápis výcvikové komise k tomu říká: „Centrální přezkušování kvalifikací PL=A,B,N,T v tuto chvíli nedoporučujeme z organizačních důvodů zavést.“ Z této věty je zjevné, kudy se úvahy výcvikové komise ubírají a je jen otázkou, kdy organizační důvody toto dovolí, a budeme centrálně přezkušováni. Dále jsme si v zápisu z výcvikové komise mohli přečíst návrh změny výcviku, který navrhuje, aby pilot ve výcviku PL-A po dobu min. 30 dnů musel absolvovat minimálně 30 letů z kopce. Naviják se nezapočítává? Domnívám se, že takovéto „zkvalitnění výcviku“ není v zájmu žádného z pilotů, ani budoucích žáků a jednoznačně žene peníze a moc do rukou vyvolených a zcela určitě jde proti zájmům řadových členů.

• Předsednictvo chce spolupracovat a více sledovat činnost správy SLZ
Tímto cílem ospravedlňuje založení výcvikové komise, o které jsme si již řekli, že jako volený orgán nemusí být k této činnosti kompetentní. Formulace je zcela nekonkrétní, předsednictvo vůbec neříká na čem chce vlastně spolupracovat a k jakým cílům správu SLZ orientovat.

• Předsednictvo chce dobudovat systém podpory a výcviku mládeže a reprezentace
Podporovat získávání grantů na podporu reprezentace a mladých talentů a rozhodovat o využití peněz takto získaných. Ovšem o tom, jaké jsou pravidla pro tyto oblasti již členy informovat nechce.

Návrh stávajícího předsednictva tedy na mně působí jako snaha vybudovat organizaci podporující profesionální sportovce, na které můžeme být hrdí. Zároveň jako organizaci hájící prioritně zájmy firem orientující se na paraglidingovou veřejnost a pouze okrajově zastupující obyčejné členy, kteří to mlčky mají sponzorovat. A proto jednoznačně říkám, že Vás podporovat nebudu a stavím se otevřeně do opozice.

Jestliže dostaneme odpovědi na úvodní otázky, tak možná všichni pochopíme, proč se vyplatí dovézt si své lidi.

Myslím, že už z názvu LAA je zřetelné, že tato organizace by měla být nás amatérů a prioritně obstarávat blaho svých řadových členů.

Vyzývám tímto všechny obyčejné letce, kteří nemají zájem stát se sponzory, k účasti na VH. Věřím, že VH bude velmi pracovní a jednoznačně nasměruje svaz do dalších let.

Ahoj nespokojený Batoh

Kandidáti ztotožňující se s Alternativou pro paragliding:
Předsednictvo:
Jaroslav Šembera
Kamil Konečný
František Pavloušek
Michal Brabenec
Radek Seidl
Lukáš Skrbek

Sportovní komise:
Tomáš Brauner
Miroslav Stěhula
Martin Orlík
Milan Masařík
Radek Krampl

Více informací najdete na webových stránkách Alternativy


Přidat názor (max. 1000 znaků)
Napište do políčka součet 4 a 3

Názory k článku